Search within the section
Help?

8 April 2011

Forhandlingsrunden i WTO

I denne artikkelen argumenterer forfatteren at det har det siste tiåret vært kraftig vekst i eksporten av sjømat til en rekke markeder utenfor EØS, og for mange av disse er handelsvilkårene bestemt av WTO-avtalen. Mange mindre utviklingsland kan bli unntatt fra tollreduksjonene, men de aller fleste eksportmarkeder av betydning vil være dekket. Doha-runden kan føre til en betydelig økning i bindingsgraden, også for utviklingsland som er unntatt fra eller har svakere krav til tollreduksjon. Når det er sagt, på tross av disse unntak er en vellykket avslutning av Doha-runden viktig for fiskerinæringen, og dette kan gi bedre adgang til en rekke viktige vekstmarkeder.

© 2011 Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Download:

Author:

Åshild Johnsen, Arne Melchior

ISBN/EAN:

978-82-7002-307-3

Series:

Publisher: